Skip to content

A day which will live in infamy – or not

”Vi har aldrig haft så mange lig før,” udtaler ukrainerne. Måske lige undtaget de 33.774 jødiske lig, mænd, kvinder og børn, de ukrainske nazister dumpede i massegrave den 29. og 30. september 1941 ved Babi Yar.

“What Russian forces have done to the besieged city is an ‘act of terror that will be remembered for centuries,” udtaler  Zelenskij til CNN.

Noget tyder dog på, at Vesten har en noget kort, eller i det mindste uhyre selektiv, hukommelse. Eller som Hitler profetisk skriver om Politikens læsere i ”Mein Kampf”:

”Die Aufnahmefähigkeit der grossen Masse ist nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür jedoch die Vergesslichkeit gross. Aus diesen Tatsachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig so lange zu verwerten, bis auch bestimmt der Letzte unter einem solchen Worte das Gewollte sich vorzustellen vermag.”

(Den brede masses opfattelsesevne er uhyre begrænset, dens forståelse ringe, dens glemsomhed derimod betydelig. Af disse årsager må al virkningsfuld propaganda begrænse sig til nogle ganske få punkter og benytte dem som slagord, indtil man er helt sikker på, at alle har taget dem til sig.)

I det mindste er ukrainerne da i besiddelse af en vis sort humor.

Som Zelenskij har tweetet: “What is the point of saying ‘never again’ for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating …”

Stillet over for en sådan medviderisk svinskhed må engle tie og brede ligklædet ud over menneskeheden.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *