Skip to content

Men studenterne demonstrerede alligevel – altså dengang

Den 25. november 1941 underskrev Danmark Antikominternpagten. I en forsvarsundtagelse insisterede man imidlertid på. at det i pagten forudsete samarbejde ikke medførte ændringer i Danmarks status som ikke-krigsførende land.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *