Skip to content

På høje tid!

Som en hyldest til det evigt mandlige har man på Kongens Nytorv opsat halvtreds sten repræsenterende danske kvinder, der slår beundrende kreds om en krigerisk herre på en hest. Han forestiller da også den store danske koloniherre Christian den Femte, der etablerede den lukrative trekantshandel i det syttende århundrede: Bomuld til Europa, Rom til Afrika, og slaver til Amerika.

Æres den, som æres bør! Det manglede bare.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *