Skip to content

Et problem

Når en meddelelse fra ”GLS” har en knap med teksten BLIVE VED i stedet for FORTSÆT (”go on”), kan man nok regne ud, at der er nogen, der har været i Google Translate. Det er værre, når man får besked fra stat og kommune om at ”inbetale” et beløb.

Hvordan skal man kunne skelne, når øvrighedspersoner staver som førskoleelever? Ikke fordi politikere nødvendigvis skal være landsfædre med Stauningskæg, eller at jeg i og for sig har noget imod Enhedslistens søde maskotter, men var der ikke engang, hvor man skulle være seksten år for at komme i Folketinget?

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *