Skip to content

Nekrofobi

Ligesom gravide mænd har de samme rettigheder som gravide kvinder, har døde vælgere naturligvis de samme rettigheder som levende. Demokraterne har da også gjort et stort arbejde for at nå rundt til samtlige kirkegårde og hjælpe dem med deres brevstemmer.

Republikanerne vil naturligvis gøre alt for at fratage de afdøde deres konstitutionelle ret til at stemme, vel vidende, at meget få levende mennesker stemmer Demokratisk. Det har udløst fredelige demonstrationer, hvor Necrophiliac Pride har skudt 23 politibetjente.

The far right har i denne forbindelse udspredt fake news gående ud på, at flere er blevet ædt. Dette har NP på det bestemte afvist, hvilket har ført til anklager om racisme fra nekrofagernes  side.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *