Skip to content

Racehygiejne

Det er ærgerligt, at de ellers så fornuftige antifascister og antiwokister har så svært ved at se, at kultur- og raceblanding er den eneste vej frem for civilisationen og arten. Et varehus uden regelmæssig replacement af varelageret må hurtigt dreje nøglen om!

Europas vigtigste ressource vil i fremtiden blive det vældige potentiale af genetisk materiale sydfra.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *