Skip to content

Hvor gik det galt for nazisterne?

”Den enkeltes virksomhed må ikke stride mod almenhedens interesser, men må komme til udfoldelse inden for almenhedens rammer og til almen nytte. Derfor kræver vi: Afskaffelse af den arbejdsfri indkomst og sønderbrydelse af renteslaveriet!

I betragtning af de vældige ofre af liv og ejendom, enhver krig kræver af folket, må personlig berigelse gennem en krig betegnes som en forbrydelse mod folket. Vi kræver derfor en fuldstændig inddragelse af alle krigsprofitter.

Vi kræver nationalisering af alle trusts. Vi kræver overskudsdeling i store virksomheder.

Vi kræver en gennemgribende reform af alderdomsforsørgelsen. Vi kræver etablering og bevarelse af en sund middelstand, at stormagasiner kommunaliseres og udlejes til billige priser til små erhvervsdrivende, og at der tages de strengeste hensyn til alle små erhvervsdrivende, hvad angår leverancer til stat, delstat og kommune.”

Sådan lød nazisternes partiprogram fra 1925. Og det lød jo ganske godt.

Det med nationalisering og afskaffelse af den arbejdsfri indkomst var måske lidt for venstreorienteret for nogens smag. Men ”uddannelse af børn af fattige forældre uden hensyn til deres stand eller stilling på statens bekostning” og sikring af de gamle var svært at argumentere imod.

Alligevel var der noget, der klingede falsk. Det aggressive i formuleringen, dannelsen af deciderede fjendebilleder, især de russiske jøder, og en udenrigspolitik, der syntes at gøre en ny verdenskrig uundgåelig.

Senere kom magtdemonstrationerne på gaden, vold og hærværk, censur og berufsverbot. Pludselig kunne man ikke være uenig med partiet uden at være så langt til højre, at man var en decideret menneskefjende.

Historien blev skrevet om, så at nu pludselig alting drejede sig om race. Men man gik med, for man var jo hverken reaktionær eller jøde!

Nogle gjorde ikke. Forfattere som Thomas Mann protesterede mod ensretningen og tilintetgørelsen af den politisk ukorrekte kulturarv.

Tulsi Gabbard har den følgende kommentar. ”I can no longer remain in today’s Democratic Party that is now under the complete control of an elitist cabal of warmongers driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue & stoke anti-white racism, actively work to undermine our God-given freedoms, are hostile to people of faith & spirituality, demonize the police & protect criminals at the expense of law-abiding Americans, believe in open borders, weaponize the national security state to go after political opponents, and above all, dragging us ever closer to nuclear war.”

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *