Skip to content

Magi

Der er kun ën brugbar grimoire, men adskillige bøger om magi. De har typisk titler som ”Magic and Superstition”, ”Magic and Witchcraft” og ”The Oxford Illustrated History of Witchcraft and Magic from the Ancient World to Harry Potter”.

Illustrerede er de godt nok, formodentlig ud fra en formodning om, at folk, der er dumme nok til at interessere sig for den slags sludder, ikke læser bøger ujen bilder. Men måske er jeg uretfærdig: Også moderne universitetslærebøger er fyldt med irrelevante illustrationer, der, når man tager højde for de indrammede vittigheder, der umuliggør sammenhængende læsning, kun efterlader plads på siden til nogle få linjer med stor skrift.

En medicinsk lærebog bør naturligvis indeholde billeder af LÆGER og MEDICINSKE STUDERENDE af hensyn til gymnasieelever, der kun har erfaring med tegneserier. Darwin formulerede evolutionsteorien.

TEST: Hvem formulerede evolutionsteorien?

A: Einstein.

B: Darwin.

C: Fedtmule.

”The question ‘what is magic?’ has many answers.” Oh, really?

“A magician is an obvious person to look for an answer”, så det pågældede akademiske værk citerer Aleister Crowley: ”The question of magick (sic) is a question of discovering and employing hitherto unknown forces in Nature.”

Ja lad os spørge en kabbalist, der ikke kunne et ord hebraisk – det skal nok gå godt! Magi er videnskab!

Hvor materialistisk den end er, kan vi nemlig godt bruge de hvide kitler, der aftvinger så stor respekt i lægeromaner. Magickeren har dog sit eget ornat, som det fremgår af (you guessed it) en helsides illustration af ”a modern ritual magician with skull and bones, candle and chalice” – åbenbart er en magiker en krydsning mellem en sognepræst og en sørøver.

Andre illustrationer viser illustrerede sider af grimoirer på latin. Muligvis forudsætter forfatteren, at bogens målgruppe læser dette sprog flydende (but I kind of doubt it).

Sproget i disse værker er altid uhyre floromvundent. Dette skyldes, at ”magicians revel in what is secret, obscure, concealed and mysterious”, og at magi derfor ”tends to be highly elitist, as as a glance at much of the the occult literature about Atlantis and Lemuria will show” – det Ukendtes Boghandel er ikke for alle.

Det var de eleusinske mysterier jo heller ikke, hvorfor det foregik inden i pyramiderne. I det hele taget er name dropping the name of the game, Kundalini og de ti sefirot (bedre kendt som Kong Kylie og de tre bamselejser).

”It is not on order but disorder of the mind that the magician relies”, hvilket burde være til beroligelse for mange søgende sjæle.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *