Skip to content

Religion og magi

Hvad er religion? Religio er fromhed, ikke i den moderne betydning af at hælde vand ud af ørerne, men den samvittighedsfulde opfyldelse af vores plads i verdensordenen, som ikke blot er social, men kosmogonisk.

Vi skaber verden for hinanden, eller rettere, den bliver til gennem os, uadskillelig fra os, i modsætning til liberalismens fjendtlige verden – og så nytter alle vore bodsøvelser ikke, veganisme og motion. Natur er menneskenatur, og det er den, vi må forlige os med.

Religion er ikke noget, vi tror, men noget, vi gør. Religion er magi.

Godt nok svarer kristendomen ikke til denne beskrivelse. Men kristendommen er heller ikke nogen religion.

Kristendommen er et filosofisk system, et politisk parti, Man melder sig ikke ind i en religion.

Dens mytologi, gud og menneske, død og opstandelse, er ikke dens egen, hanging loose about it, like a giant’s robe upon a dwarfish thief. Med lutheranismen falder den helt af, og der er kun indmeldelsen tilbage.

Den bliver woke, og alternativet til denne vækkelse med tilhørende forfølgelse af anderledestænkende er fordømmelse. Kristendommen er ligesom sit ideologiske grundlag liberalismen progressiv.

Monoteisme er et senere udviklingstrin end polyteisme, ligesom ateisme er et senere udviklingstrin end monoteisme. Den religiøse udvikling er ligesom den historiske en afvikling, fra profet til profit.

I dag, hvor man ikke må sige noget grimt om negre og indianere, har man mattet kvalificere denne udviklingshistorie. Det var ikke uvidenhed, der fik vore forfædre til at ”tro” på guder – det var hygge.

”Mange har ikke erkendt, hvor vigtig en rolle ritualer og ceremonier kan spille for vores liv – religiøse eller ej. De er med til at skabe en følelse af fællesskab og samhørighed, og tager over, der hvor fornuft ikke er nok. Ved en ceremoni er det afgørende, at man gør noget i fællesskab.”

Og så var de økologiske, lissom os. Saunaen bliver en svedehytte.

Vi kan alle sammen blive vølver og shamaner. Det vigtige er, at man har mulighed for at vælge det, der er rigtigt for én selv.

”Vi kan godt lide tanken om at danse om bålet, til trommens dybe lokkende klang.

Og selvfølgelig hører der ritualer, sanketure og de gamle guder sig til.

Men jeg tror på at Vølven ville udvikle sig, lige som alt andet her i verden.

Så hvis vi kan indrette os til en bedre energi med Feng Shui, eller varme tinkturer på komfuret, i stedet for på bålet, heale med krystaller og tilbede andre Guder end de nordiske og måske endda tillade os at tage penge for vores behandlinger – hvorfor skulle vi så ikke det?”

Blot er der ikke noget mig i religion. Og vi vælger ikke, vi vælges.

Det er, ifølge folkekirkepræsten og hans alternative konkurrenter, farlige kræfter, som man ikke skal lege med. Sæt, vi kravler op eller ned og ikke kan komme op eller ned igen?

Så er der ligegodt sikrere i fars og mors kælder, hvor vi ved, at Trump er dum. Alt virkeligt er farligt, og så er det jo godt, at Gud ikke er det.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *