Skip to content

When Johnny Comes Marching Home

Kvinderne er ikke så kristne længere. Men de er lige så hellige.

Og det betyder, at det atter er tid for manden at træde ind på scenen. Vist skal kvinden befries.

Fra en kapitalistisk og fascistisk statsmagt, i hvis interesse det er at gøre kønnene lige kønsløse. Men hun kan ikke.

Kvinder fører ikke krige. De strikker sokker til soldaterne i skyttegravene.

De mildner mandens aggressivitet med intelligens. Men denne kvindelighed kan også være toksisk.

Prisen for kvindens stemmeret var hendes medskyld i Første Verdenskrigs masseslagteri. Som det barn, hun også er, var hendes luner vigtigere end mand og børn.

Hun lyttede til rottefængerens fløjte og ikke til sit hjerte. Og melodien var en anden.

Where are your eyes that looked so mild,

When my poor heart you first beguiled?

Why did you run from me and the child?

Och, Johnny, I hardly knew ye!

With drums and guns, and guns and drums,

The enemy nearly slew ye;

My darling dear, you look so queer,

Och, Johnny, I hardly knew ye!

Oh! we don’t want to lose you but we think you ought to go

For your King and your Country both need you so

We shall want you and miss you but with all our might and main

We shall cheer you, thank you, kiss you

When you come back again.

Som man vil forstå, har ikke meget forandret sig. Kvinde er blevet et uartigt ord.

Barnet er blevet en byld, der må fjernes. Og intet vil forandre sig, før Manden vender tilbage.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *