Skip to content

Ondskab (racisme)

Det onde er kristendommenes opfindelse. Uheldigvis fulgte de ikke hinanden i graven.

Fristelsen til og fordelen ved at se modstridende synpunkter og interesser som kalkuleret ondskab er simpelt hen for stor – hvem vil ikke gerne se sig selv og blive set af andre som en kæmpe for det godes sag, eller eventuelt fremskridtet, og dermed være i stand til at bortvejre alle mistanker om smålige hensyn til personlig vinding? Det er trods alt pro-life mod pro-choice, ikke pro-death mod no-choice!

Kommunismen er, som alle ved, den inkarnerede ondskab (ligesom kapitalismen). Republikanerne er antidemokratiske racister, og Demokraterne pædofile satanister.

Lad være med at foreslå, at nationalsocialismen (excuse me, nazismen) var et politisk parti, der i tyvernes Tyskland gik ind for overskudsdeling og alderdomsforsørgelse – det var en djævlekult (ligesom jødedommen ifølge nazismen). Nazisterne ville redde ”den europæiske kultur” fra russiske barbarer (se ud ad vinduet og fløjt ”Der er et yndigt land”).

Jaja, men hvordan kan det være andet end ondskab med fuldt overlæg at brænde hundrede tusind mænd, kvinder og børn levende som i Dresden? Nåenej, det var os.

Kristendommen er atter blevet, hvad den var engang, en upopulær sekt. Klassekampen er tilsvarende blevet erstattet af en strid om pronominer, der har den fordel ikke ar rokke ved de økonomiske magtforhold.

I stedet for civil ulydighed har vi fået en statsunderstøttet godhed. Alle meningsdannere bekæmper racisme, sexisme og den globale opvarmning, så hvis nogen er onde, er det dig.

You’re part of the problem, in fact, you are the problem. Et helvede på jord truer, og du æder røde bøffer og sjusker med affaldssorteringen.

Mere i løn og lavere priser? Er det det eneste, du tænker på, når afghanske og ukrainske kvinder bliver voldtaget – i det mindste dem, der ikke er på markedet som Slavic (nudge, nudge) wives?

Ikke blot er du privilegeret ved at leve i et demokratisk samfund, du er hvid! Har dunsterne fra de lokummer, du tømmer, da gjort dig fuldkommen privilegieblind?

No more pie in the sky – du har allerede fået den, du er blot ikke klar over det! Man skal godt nok være meget ond (og racistisk) for at starte en borgerkrig under de omstændigheder.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *