Skip to content

Vås III

Den anden historie er ”krigen i Ukraine”, en stormagts traditionelle indgriben i et nabolands borgerkrig. Hvordan kan man drive den mest absurde krigspropaganda imod et land, man ikke er i krig med?

Svaret er, at det i bund og grund ikke er løgn. Det er vås, en flugt fra den fysiske realitet af en voldelig statsmagt, der ligesom medierne sikrer kapitalinteresserne (hvis seul raison d’être de er).

Denne eskapisme er naturligvis ikke ny. Vi finder den i kristendommens pie in the sky, det borgerlige ”demokrati” og den nu atter stuerene nationalisme og militarisme.

Hvad har nu alt dette med transcendens at gøre? I modsætning til massemediernes drømmeverden er det overnaturlige fysisk.

Det har rod i menneskenaturen med al dens forargelige kødelighed og kønslighed – arvesynden og uhyret under sengen. Det kommer ikke i afholdsforeninger.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *