Skip to content

Psykisk selvforsvar I

GRIMOIRE er en magihistorie. Læseren vil heri finde en detaljeret gennemgang af shamanisme, ægyptisk magi, romersk magi, hermetica, kabbala, sejd, renæssancemagi, heksevæsnet, dæmonologi og den sorte messe.

Ikke desto mindre er den ikke en etnologisk afhandling, mere end en elektricitetslære eller tegningerne til en radio er det. Men lad nu endelig være med at slutte den til lysnettet – det er farlige kræfter, man ikke skal lege med!

Forvirringen er dog ikke total. Nogle ideer går igen.

Uheldigvis er de alle forkerte. Vi har allerede nævnt den kristne sjæl under Decknahmen som ”psyke” og ”bevidsthed”.

Resultatet er, at engledyrkelse er blevet til sjæledyrkelse – spiritisme. Vi har stirret os så blinde på livets hvide papir, at vi ikke længere er i stand til at læse teksten.

Hele vores kultur bygger på denne sjælelære, kristendom, psykologi og New Age. Det er derfor, vi ikke har nogen, end ikke slægtsbevidsthed.

Kun det forvildede jeg i en fjendtlig verden. Der er kun mig, min personlige frihed og dens socialt betingede begrænsninger.

Når jeget er alt, hvad der er, kræver det naturligvis særlig opmærksomhed. Det er alt, hvad vi har.

At det er en illusion, betyder blot, at det kræver endnu større opmærksomhed at opretholde den. Hvor kommer den fra?

Fra de andre, og som sådan er den identisk med den sociale kontrakt. Den er, hvad vi er, abstraheret fra vores fysiske eksistens og natur, biologi og genetik, og takket være denne abstraktion er vi alle lige og ens.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *