Skip to content

DANMARKS RIGES GRUNDLOV

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten.

Nu sker det igen. Blot er spøgelset denne gang populistisk og racistisk, og ikke blot deutsche Polizisten, men også FBI bekæmper denne domestic terrorism.

Pointen finder vi i Victor Hugos roman ”Les Miserables”. Den Franske Revolution befriede ligesom den moderne ”frigørelse” kun det velbjærgede borgerskab til at proletarisere proletariatet yderligere med hellige heksejagter og krige, LGBT og Ukraine.

Den er nu en musical, og vi glæder os allerede til den reviderede udgave – ”Les Deplorables” – der foregår under Bidens diktatur. Om Valerie Jean, en soccer mom, der forfølges af the Attorney General for at have sagt ”woman” på et forældremøde.

(Blasphemy! He said again!)

Den oplyste enevælde, instigeret af borgerskabet som et værn mod aristokratiet, havde udspillet sin rolle. Det var nu tid for national rørelse og demokrati, eller i det mindste en republik, hvilket krævede en grundlov.

Det er, som man snart skulle opdage, en farlig spøg, eftersom man i en republik ikke blot kan basere sin magt på en hjernevasket masse. Borgeren har visse umistelige og besværlige rettigheder, såsom ytringsfrihed.

At demokrati ikke har noget at gøre med at storme Folketinget eller Kongressen, siger næsten sig selv. Problemet var ikke, at den nye herskende klasse var imod demokratiet, men at folket ikke var modent til det.

Kvindernes valgret er en ting, kommunisme noget helt andet. Proletariatets diktatur måtte for enhver pris forhindres, om det så betød, at grosserere skulle gnide skuldre med godsejere.

Alt taget i betragtning er Grundloven uhyre civiliseret. Kongen bevarer retten til at udnævne og afskedige sine ministre – en ret, vist kun den levende rytterstatue Christian den Tiende har benyttet sig af i nyere tid – og fungerer således i det mindste rent teoretisk som et værn mod overgreb mod befolkningen fra den økonomiske overklasses side.

Religionsfriheden knæsættes. Ikke noget med at forbyde burkaer!

”Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.” Javel ja.

”Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.” Nå, der røg Enhedslisten!

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *