Skip to content

Historien gentager sig

Historien gentager sig, i det store som i det små. I 1884 brændte Christiansborg.

Højre og venstre enedes om at øge forsvarsbudgettet. At våbnene i sidste ende ville blive rettet mod befolkningen, var ingen i tvivl om.

Skytteforeningerne – the well regulated Militia – blev til minutemen, ”riffelmænd”. Så kom statskuppet med afskaffelsen af den grundlæggende demokratiske ret til at bære våben, som historiebøgerne skriver meget lidt om.

Nogen kunne måske genkende mønsteret, 6. januar, oprustningen af Danmark og USA’s andre klientstater, Demokraternes statskup i 2020, afvæbningen af den amerikanske befolkning. Propagandaen på CNN, i Politiken og Information er blevet hysterisk.

De kunne såmænd have sparet sig. Befolkningen sover trygt.

Ingen har planer om at bekæmpe den amerikanske imperialisme eller forlade Nato eller Stortyskland. Nu gælder det pronominer og Newspeak.

I 1915 fik kvinderne valgret. Da den arbejdende befolkning generelt havde for travlt med at holde sulten fra døren til at engagere sig politisk, blev feminismen motoren i højredrejningen.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *