Skip to content

Nyreligiøs korrekthed

Religionen er ikke længere samfundets grund. Så vi har religiøse bevægelser.

Quo vadis, Domine? Who cares, så længe vi kan gå med.

Vi kan lukke øjnene og sætte en finger i aftenskolekataloget, for de siger alle sammen det samme. Du behøver ikke at være eller gøre noget.

Det er frelsens essens. Du har en værdi i dig selv.

Det har vi set – betal ved kasse et. Du vil omsider få din belønning for ingenting.

Når du ikke allerede har fået den, er det, fordi du er undertrykt. Men nu er det din tur til at sidde på skødet af Abraham og grine ad de rige jøder.

Der er ingen, der elsker os, så vi er nødt til at elske os selv. Kan man ikke bygge, kan man altid bryde ned.

Om der dog blot var et paradis for de livsuduelige, så vi kunne blive fri for dem! Men der er kun det helvede, de har skabt for sig selv.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *