Skip to content

Hvad mener DU om ENW?

Af og til opstår der fora på Nettet, hvor man diskuterer Neutzsky-Wulff. Men det kan man ikke.

En sådan diskussion ville nemlig uvægerligt bevæge sig inden for den aktuelle konsensus, hvilket ville gøre den meningsløs. Begreber som virkelighed, bevidsthed og religion har simpelt hen ikke den samme betydning, hvilket fører til en reductio ad absurdum, hvis de applikeres på Neutzsky-Wulff i deres gængse betydning.

Selv den nok så interesserede og motiverede tilhører vil gå hovedrystende bort, når du fortæller ham, at han ikke er til. Og dog giver denne påstand udmærket mening, når man forstår, hvad der menes med den.

Blot kan den ikke abstraheres fra resten af teorien, mere end et ord på et fremmed sprog giver mening abstraheret fra dette sprog. Hvad man kan gøre, er at sætte sig ind i den, hvis man skulle føle sig fristet, hvilket kan tage måneder eller år.

GRIMOIRE er en sådan indføring. Hvis det lykkes en at komme ud på den anden side, vil man finde en verden med andre naturlove, muligheder og begrænsninger: MAGI.

Hvorfor diskuteres det i medierne, om der er liv på andre kloder, eller om maskiner er intelligente? Det er trods alt temmelig trivielt i forhold til spørgsmålet om det overnaturliges realitet og karakter.

Af den simple grund, at det er muligt at diskutere. Det kræver ikke et opgør med vore mest grundfæstede ideer, hvorpå vores virkelighed er grundfæstet.

En Neutzsky-Wulff giver ingen mening inden for den aktuelle konsensus. Og den aktuelle konsensus giver ingen mening for en Neutzsky-Wulff.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *